annikadahlqvist.com
Hjärt- & Lungfonden är emot oberoende forskning
I våras inlämnades en motion, av Lars Bern, till Hjärt- och Lungfondens Huvudmannamöte om att fonden borde satsa på oberoende forskning om sambandet mellan kost och hälsa. Forskningsrådet yrkade …