annikadahlqvist.com
Nya Nordiska NäringsRekommendationer NNR
Hos Kostdoktorn läser jag att det har kommit ett förslag till nytt utkast till Nordiska NäringsRekommendationer, NNR. Tyvärr lever skräcken för det naturliga mättade fettet kvar oförändrat. Var fin…