annikadahlqvist.com
Adekvat insulinreaktion
Mitt fasteinsulin under LCHF visade ett lågt värde < 14,4 (normalvärde