annijor.no
THIRD STOP: TRONDHEIM - Anniken Jørgensen
Fine Trondheim! Tenk at jeg har kommet meg helt hit, og til et sted jeg aldri har vært før! Trondheim for meg har bare føltes så.. langt? Og jeg har heller aldri hatt noe venner som bor der, så det har på en måte aldri falt naturlig å reise dit. Nå derimot, har en av …