annelimagnusson.wordpress.com
Mångfald när det gynnar mig, enfald när det gäller andra
Bengt Malmgren uppmärksammar en blogg av Mohammed Omar med rubriken Salafism är fascism. Bengt ser främst att Mohammed Omar tar upp det svenska samhällets flathet mot islamister. Jag ser, liksom i …