anneliemolin.wordpress.com
#Astma er potensielt #dødelig – Asthma is potentially deadly
(Scroll down for English) Plutselig og tiltagende forverring av astma-symptomene er potensielt livstruende “4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Dersom pasienten må øke forbruket av β2-agonis…