annedisaricikalim.com
Özgecan Aslan için, kadınlar ve sağlıklı toplum için adalet!
Çocuklarımızı, kız ve erkek, eşit haklara sahip, eğitim, kıyafet, dolaşım, seçme özgürlüğüne sahip bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. …Hak ve özgürlükler ancak adalet ile sağlanır.…