annatoss.se
Om att hålla ihop
Hur gör folk som har varit tillsammans väldigt länge? Eller borde frågan snarare vara: ”Är det något att sträva efter, att vara tillsammans väldigt länge med en och samma?” Ibland vill …