annasvavrum.com
Konsten att dokumentera eller "Hur var det jag gjorde då?" – Annas Vävrum
Att dokumentera är viktigt, så man vet hur man ska göra, eller inte göra, nästa gång man vill väva samma kvalitet. Det är dock något jag är dålig på idag.