annamboland.com
Co z tą ambicją?
Ze wszystkich stron słyszymy, że trzeba być ambitnym, chcieć się rozwijać zawodowo, piąć po szczeblach kariery. Żyjemy w świecie gloryfikacji pracy zawodowej, tytułów, stanowisk. Wierzymy, ż…