annaiwarsson.wordpress.com
ANNAS BÖCKER
RAM OCH KRAM – ledarskapets betydelse för organisationskulturen En organisationskultur kan både brytas ned och utvecklas, den påverkas och formas av de människor som är verksamma i organisationen. …