annaiwarsson.wordpress.com
Om Anna
År 2018 kan jag summera mina fem första år som firma annaiwarsson. Det blev tre böcker, tre rapporter och en fjärde på väg, etablerad som styrelsearbetare, strategisk rådgivare till ett antal organ…