annaiwarsson.wordpress.com
Renässans för det livslånga lärandet
Det gamla tankesättet att studera först och arbeta sedan har bleknat bort i takt med att fler ser utbildning och bildning som en naturlig del av livet. All kunskap kräver regelbunden uppdatering. K…