annaiwarsson.wordpress.com
Rätt person på fel plats
Nytt år och kanske funderar du på nästa steg i livet eller karriären. Låt oss rivstarta med ett tankeexperiment! Summera hur många gånger du under det senaste året har funderat på att göra något an…