annaiwarsson.wordpress.com
Mindre av att känna sig splittrad, mer av att gå rakt på mål
Synen på att göra karriär har förändrats. Förr gjorde man yrkeskarriär. Idag handlar det snarare om att vilja, kunna och orka leva sitt liv fullt ut i varje unika livsfas. En livskarriär omfamnar h…