annaiwarsson.wordpress.com
När det handlar om att göra varandra bra
I föreningslivet flödar det i mängder av det som vi kallar för ideellt engagemang. Det vi kanske inte så ofta pratar om är att varje person som engagerar sig också har en bakomliggande drivkraft. I…