annaiwarsson.wordpress.com
Till slut landar det alltid i ditt eget mindset
I mitt arbete möter jag nästan dagligen organisationer som är i omställning. Efter en period av omorientering är kompassen inställd mot en förnyad ansats, ofta i form av en ny strategi. Det är nu s…