annaiwarsson.wordpress.com
Befria mig från knäppa quick-fix frågor!
En vanlig missuppfattning är att boken Omval – Hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig) handlar om att byta karriär. Särskilt journalister eller reportrar …