annaiwarsson.wordpress.com
2017 unnar jag mig ingenting
Att unna mig njutningar tror jag inte längre på. Det ligger för mycket dåligt samvete i unnandet och jag hatar att ha dåligt samvete. Därför har jag vant mig av med det. Att unna mig låter som ett …