annaiwarsson.wordpress.com
När levlade du dig själv senast?
Välmående medarbetare är en förutsättning för varje organisations framgång. Det vet varje erfaren chef och ledare. När Arbetsmiljöverket i en intervjuundersökning konstaterar att över hälften av de…