annaiwarsson.wordpress.com
OM ATT OMORIENTERA SIG
Hennes avslut blev strategiskt smart genomfört. Det skedde systematiskt, hade fått pågå under en längre period och i samklang med sina kollegor. Vi träffades och fick möjlighet att prata om hur det…