annaiwarsson.wordpress.com
kom, kom och ät frukost med oss!
På gott och ont är världen numera både fysisk och digital, och dessutom i ständig förändring. Nya livsstilar och nya pliktbeteenden växer fram. Den egna förmågan att uppleva passion begränsas. Min …