annaiwarsson.wordpress.com
Har du koll på organisationskulturen?
Det är ganska fascinerande. Under ett flertal samtal senaste tiden har jag mött företrädare för olika organisationer som säger att ”vi har ingen särskild organisationskultur, eller i alla fal…