annaiwarsson.wordpress.com
2016 reser vi oss från sittande till stående för hjärnans skull
Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning. Därför har Arbetsmiljöverket inrättat nya föreskrifter som börjar gälla i mars 2016. Kunskapskraven hos arbetsgivarna mås…