annaiwarsson.wordpress.com
Ny bok för nyfikna ledare
Svenskt föreningsliv är mitt i en dramatisk förändring. Idag lever vi i brytpunkten mellan ett genuint uppbyggt civilsamhälle präglat av Sveriges rika kulturarv och en dynamisk global värld där lan…