annaiwarsson.wordpress.com
Vem är chefen i ditt liv?
Det finns ett direkt samband mellan att känna välmående och ha kontroll över sin situation. Genom att välja om sitt liv och sin karriär minskar vanmakten och känslan av meningsfullhet ökar. Svensk…