annaiwarsson.wordpress.com
Låt oss prata om dopamine-addiction feedback loop
Idag utvecklar allt fler multitasking som livsstil. Multitasking betyder kort och gott att göra flera saker samtidigt. Begreppet började användas i samband med datorns ingång, du kunde ladda ner et…