annaiwarsson.wordpress.com
Svar från Socialdepartementet
Nu har jag fått svar på det ÖPPNA BREV jag ställde till Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i slutet av oktober förra året. Bästa Anna, Tack för ditt brev till folkhälso-, …