annaiwarsson.wordpress.com
Förenkla regelverket för friskvårdsbidrag
Skatteverkets regelverk för friskvårdsbidrag är förlegat. Sveriges arbetsgivare skulle kunna ge sina medarbetare ett mer modernt bidrag för friskvård. Det skulle innebära att fler skulle få bättre …