annaiwarsson.wordpress.com
Hållbar medarbetare
Hållbar utveckling, hållbar hälsa, hållbar arbetsmiljö, hållbar värld, hållbar livsstil, hållbart ledarskap och mitt i alla hållbara strategiformuleringar finns du och jag. Vi har gått från att pra…