annaiwarsson.wordpress.com
ÖPPET BREV till Gabriel Wikström
Hej Gabriel! Först vill jag gratulera dig till ditt nya uppdrag som Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. När jag fick beskedet blev jag verkligen positivt överraskad eftersom jag i våras på …