annaiwarsson.wordpress.com
Makten och härligheten
Igår deltog jag i ett dialogsamtal hos Studieförbundet Vuxenskolan om morgondagens demokrati tillsammans med regeringens nyligen utsedda demokratiutredare Olle Wästberg. Han inledde tidigt med Där …