annaiwarsson.wordpress.com
Förebilden is da shit
Det finns tre principer som bidrar till om man har en aktiv livsstil eller inte: 1. Förebildsprincipen 2. Närhetsprincipen 3. Tillgänglighetsprincipen Den viktigaste maktfaktorn för vilken livsstil…