annaiwarsson.wordpress.com
Förr var vi rökare. Idag är vi sittare.
Enligt internationella riktlinjer från WHO rekommenderar Svenska läkarsällskapet alla vuxna från 18 år och uppåt att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter per vecka. Intensiteten bör v…