annaiwarsson.wordpress.com
Sitta hela dagen är det nya kedjeröka
När jag skriver en debattartikel blir alltid den första versionen en riktigt lång rackare. Jag fyller den med fakta som gör att mitt inlägg i debatten ska få den tyngd som krävs. Då blir debattarti…