annaiwarsson.wordpress.com
Sverige behöver en modern folkhälsopolitik
Det saknas en samordnare för Sveriges nya folkhälsoutmaningar på regeringsnivå. Regeringen behöver tillsätta en folkhälso- och idrottsminister. Därför skriver jag en debattartikel i Aftonbladet ida…