annaiwarsson.wordpress.com
Det nya gröna
Hållbar utveckling, social ekonomi och genuin mångfald. Riktigt läckra gobitar. Och samtidigt svåra att greppa. Likt svårfångade amöbor som allt för lätt glider mellan fingrarna. Idag bjöd Akademis…