annaiwarsson.wordpress.com
När tradition blir kult
Jag har varit processledare under en strategidag för en lekfull, mogen och stor organisation. Många kan nog uppfatta den som ganska tråkig och traditionell medan andra kan känna av ett tonårsrevolt…