annaiwarsson.wordpress.com
Ingen spaning. Ingen aning.
För att kunna ta nästa steg i en organisations utveckling behöver man förstå sitt nuläge. Ett beskrivande nuläge som bygger på fördjupad kunskap om organisationen och kanske ännu viktigare vilka sk…