annaiwarsson.wordpress.com
Va gott du luktar
Jag har följt den tröttsamma debatten i tv om äldreomsorgen och framtiden. Kände plötsligt starkt att jag behövde plocka fram den här bloggen jag skrev för en tid sedan i ett annat sammanhang. Jag …