annaiwarsson.wordpress.com
Fyra av tio tycker det är för krångligt
Över hälften av Sveriges arbetsgivare budgeterar varje år för att erbjuda sina medarbetare det årliga friskvårdsbidraget. Ett bidrag som Sveriges arbetstagare, tillsammans med företagshälsovård, ra…