annaiwarsson.wordpress.com
Från värderingar till identitet
I framtidens organisationer kommer man vilja ta ett bredare grepp kring ledarskapskulturen och hur man lyckas utveckla och göra organisationens identitet mer levande och mer fördjupad hos varje med…