annaiwarsson.wordpress.com
Välja om
Journalisten Mia Berg kontaktade mig före jul och ville göra en intervju om att förnya sina jobblöften. För några dagar sedan fick jag detta mail av henne. Här kommer artikeln! Och i sammanhanget k…