annaiwarsson.wordpress.com
Vi är i ett värderings- skifte
Socialismens tidsanda präglade helt naturligt 60- och 70-talet. Kapitalismen nådde sin kulmen under 90-talet och präglar fortfarande vår vardag. Allt har sin tid och en ny tidsanda växer sig nu all…