annaiwarsson.wordpress.com
Närheten gör det enkelt
Bor man nära en tennishall, en fotbollsplan, naturen eller en specifik träningsaktör ökar möjligheterna att man väljer att träna det som ligger i anslutning till där man bor. Att träna är en del av…