annaiwarsson.wordpress.com
Människan är av naturen en bekräftelse- knarkare
Det är helt normalt att man vill bli bekräftad, omtyckt och känna samhörighet med andra. Det ligger i människans grundläggande natur. Under 2000-talet har de sociala medierna skapat helt nya möjlig…