annahells.wordpress.com
Търся нещо за… Приключения и пътешествия
Пореден петък, и този път някак пътуващо настроен, но отвеждащ ни не до поредното обиталище на винопиещи и кебапчоядещи човеци с разнолики съдби, а на три приключения по странни места, много…