annahells.wordpress.com
Алената чума
Джек Лондон За мен Лондон винаги е бил синоним на бесни кучета, влачещи шейни със впиянчени алчни за злато типове, из снежни скучни пейзажи на ледена Аляска. Знам, че е тъпо да имам толкова гигантс…