annahells.wordpress.com
Хазарски речник
Милорад Павич Религията според мен е един от огромните ужаси на обществото. Забележете – не вярата, вяра трябва да има, както има и Бог, но освен израза че „Бог е навсякъде“ ,оста…