annahells.wordpress.com
Паноптикум от пандемониум
От Авторът Книжка правена с огромно желание – на скъпа бяла гланцирана хартия, с красиви , специално направени за книжката илюстрации, елегантно и оригинално оформление – просто книга &…